การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559

 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการมูลนิธิตระกูลว่อง โดยท่านประธาน คุณพรชัย  สวาทยานนท์ และคณะกรรมการ สมัยที่ 21 ทั้งคณะ ได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือในเรื่องการไปไหว้บรรพบุรุษที่ประเทศจีน โดยกำหนดคร่าวๆ ในเดือนตุลาคมหลังจากเทศกาลกินเจ  รายงานการจัดงานสังสรรค์ในปีที่ผ่านมา แต่งตั้งคณะกรรมการสุสานทะเลบกโดยท่านประธานฝ่ายสุสาน คุณไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ มีการเสนอปรึกษาหารือในเรื่องการก่อสร้างเจดีย์เก็บอัฐิ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป...จากนั้นได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ที่ทำการมูลนิธิ

 

ปล. น้องๆ ลูกหลานสมาชิกตระกูลว่องที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นเอกสารขอรับรางวัลการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะ

 

 

 

 

 33765 resize

 

 

 

33766 resize

 

 

 

33770 resize

 

33771 resize

 

33773 resize

 

33774 resize

 

 

 33775 resize

 

 

33778 resize

 

 

33781 resize

 

 ภาพถ่ายโดย ปรีชา ว่องวรากร