มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์

1

จุดประสงค์ในการก่อตั้งสุสาน

"เพื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมสามารถมีที่พำนักอย่างถาวร เพื่อเป็นแหล่งกำลังทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ"

เกิดเป็นมนุษย์นั้น สำคัญสุดคือ การรู้คุณคน ความกตัญญูกตเวที นับเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งการจัดพิธีเซ่นไหวบรรพบุรุษนั้นก็เพื่อให้ชนรุ่นหลังระลึกถึงคุณความดี ตลอดจนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษแห่งตน
 

 

เราชาวตระกูลว่องได้โยกย้ายถิ่นฐานมาพำนักในไทย จนบัดนี้นับเป็นเวลานานพอสมควร ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง ฉะนั้น เพื่อให้บรรพบุรุษมีสุสานที่ดีให้ลูกหลาน กราบไหว้ระลึกถึงจึงได้ทำการจัดซื้อที่ดินผืนหนึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยกว่าไร่ ในอำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อทำเป็นสุสานประจำตระกูล ณ เวลานั้นยังได้เชิญอาจารย์โจวจากฮ่องกงเดินทางมาทำพิธีเลือกฮวงจุ้ยด้วยตนเอง และตั้งชื่อเป็น สุสานโพ้งเอี้ยว

2
1

สุสานโพ้งเอี้ยวไม่เพียงแต่เป็นสุสานที่มีทำเลดี ยังเป็นสุสานที่นำโชคลาภมาสู่ลูกหลานของบรรพบุรุษที่มาพำนักอยู่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ยากจนสามารถมีที่พำนักได้หลังจากหาชีวิตไม่แล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับสมาคมของเราและยิ่งกว่านั้นยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ขณะนี้การก่อสร้างสุสานนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ซุ้มประตู ศาลา ห้องอาหาร ศาลเจ้าฮกเต็ก เป็นต้น ขณะที่สามารถเปิดรับบริการแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ที่มีความจำเป็นต้องการรับบริจาค

สถานที่ตั้ง สุสานทะเลบก

เลขที่ 229 หมู่ที่ 2 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทร: 094-621-3431