มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์

 Register3

                 ประเทศจะร่ำรวยหรือยากจน ขึ้นอยู่กับประชาชนได้รับการศึกษา ความรู้มากหรือน้อย จากโบราณถึงปัจจุบันทุกประเทศในโลกล้วนใช้การศึกษาเป็นพื้นฐานในการสร้าง ชาติ

                การศึกษาของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า มีโรงเรียนมากมาย สังคมรุ่งเรือง ชีวิตประชาชนมั่งมีศรีสุข โดยเฉพาะสังคมคนจีนโพ้นทะเล มีประชากรจำนวนมาก แต่ทว่า เด็กบางคนถึงมีพรสวรรค์ดี พอที่จะสร้างให้เกิดความสำเร็จด้านการศึกษา แต่เนื่องจากเกิดในครอบครัวยากจน ไม่มีกำลังส่งเรียนหนังสือได้ จึงไม่ได้เข้าโรงเรียนรับการศึกษา โตขึ้นมาไม่มีความรู้ กลายเป็นกากเดนสังคม หรือถึงขั้นเป็นภัยต่อความสงบของสังคม เป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนัก

                ฉะนั้น คนมีความรู้ประสบการณ์ก็ลุกขึ้นมาช่วยเรื่องนี้ กลุ่มคณะและวงศ์ตระกูลไทยจีนต่างๆ จึงก่อตั้งทุนนักเรียนขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน สร้างบุคลากรที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทย

                ตระกูลว่องของเราพักพิงในประเทศไทยเป็นเวลานาน ค่อยๆ สร้างครอบครัวและเจริญรุ่งเรืองประชากรอยู่ทั่วประเทศไทย แต่ทว่าสิ่งแวดล้อมของทุกคนไม่เหมือนกัน ฐานะไม่เหมือนกัน บางคนเศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถส่งลูกหลานไปโรงเรียนได้ เป็นเรื่องที่น่าสงสารมาก ท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวร นายวิเทศ ว่องวัฒนสิน ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้นำเรื่องนี้เข้าปรึกษาในการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 4 และได้เสนอวางแผนก่อตั้งก่อทุนนักรเรียนขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อขาดตกบกพร่องนี้ คณะกรรมการได้ลงมติเห็นด้วยในปี พ.ศ. 2524 จึงได้ก่อตั้ง “คณะกรรมการกองทุนการศึกษา สมาคมตระกูลว่องประเทศไทย” ขึ้นมา พร้อมร่างกฎข้อบังคับและระดมเงินกองทุน ญาติพี่น้องตระกูลว่องที่อยู่ในประเทศไทยได้ทราบเรื่องนี้แล้วก็พร้อมใจกันสนับสนุนบริจาคเงินทองเข้ากองทุนนักเรียน ประสบความสำเร็จและได้ผ่านมา 30 กว่าปีแล้ว ทางสมาคมขอให้เหล่านักเรียนของตระกูลว่องเราได้สำนึกจุดประสงค์ของผู้บริจาค มุมานะเรียนหนังสืออย่างมิย่อท้อ เพื่อสำเร็จการศึกษา มีความรู้วิชารับใช้ประชาชน ซึ่งประกาศให้ทราบ

 

 

 

 

 ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิฯ วันที่ 23/08/58

คุณสมบัติ
 

** ผู้ปกครองเป็นสมาชิกตระกูลว่องอย่างน้อย 1 ปี (ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 500 บาท)

** ระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 6

ระดับประถมศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท คะแนนเฉลี่ย 3.75 หรือ 85% ขึ้นไป

ระดับ ปวช / ปวส รางวัลละ 3,000 บาท คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ระดับมัธยมศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท คะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี รางวัลละ 4,000 บาท คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท รางวัลโล่เกียรติคุณ

 

 

 

เอกสารการขอรับรางวัลการศึกษา

 

1. กรอกแบบฟอร์มการขอรับรางวัล

2. สำเนาผลการเรียนประจำปี (ทรานสคริปต์) – ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2

(มีชื่อโรงเรียน และ ชื่อน้อง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับรางวัล, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสมาชิกของผู้ปกครอง

5. รูปถ่าย 2 ใบ

 

 
download pdf
 
 

 

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

เลขที่ 11 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160