งานสังสรรค์ตระกูลว่องประจำปี 2566

12 พฤศจิกายน 2566

 

งานสังสรรค์และมอบรางวัลทุนการศึกษาของตระกูลว่องประจำปี เมื่่อวันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  2566  ณ  อาคารนาคราช ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้จบลงอย่างราบรื่น สวยงาม รื่นรมย์ เช่นทุกปี   โดยท่านประธานจัดงาน คุณสุชัย  วังเลิศ, รองประธานจัดงาน คุณจิ้นหัง  ผาณิตพิเชฐวงศ์, คุณกีรติ  วงศ์วิริยางกูร, คุณวีระวุฒิ  วีระกันต์, คุณวีระวิทย์  ว่องไวชัยเจริญ, คุณธนุตม์  ธรรมนิมิตโชค, คุณประยุทธ  ศักดิ์อิสระพงศ์ และกรรมการสาขาห้วยกระบอก

ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการมูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์   โดย คุณอรรถสิทธิ์  ว่องกิตติพงษ์  นายกศูนย์ประสานงานหาดใหญ่และคณะกรรมการ, ท่านประธานสมาคมปั้นซันขัก หาดใหญ่  คุณวิเชียร แซ่ว่อง และคณะกรรมการ ได้สละเวลาเดินทางมาร่วมงาน ร่วมสนับสนุนของรางวัลและสนับสนุนเงินเพื่อกองทุนการศึกษาด้วย  ในปีนี้ตระกูลว่องได้รับเกียรติจาก สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 4 บ้านโป่ง  สส.อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ลูกหลานตระกูลว่อง มาร่วมงานพร้อมให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการจัดงานนี้ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับรางวัลทุนการศึกษานี้ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้สานต่อธุรกิจครอบครัวจนเติบโตมั่นคง จึงอาสารับใช้บ้านเมืองด้วยการลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับคะแนนชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

 

ชมภาพบรรยากาศความอบอุ่นภายในงาน ญาติพี่น้องตระกูลว่องพบปะสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ครื้นเครง เป็นกันเอง น้องๆ ลูกหลานตระกูลว่องของเราขึ้นรับรางวัลทุนการศึกษา และมีการจับรางวัล ลุ้นรางวัลหางบัตรกันอย่างสนุกสนานด้วย

 

รางวัลทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งหมด  337,200.- บาท 

โดยจำนวนน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด แยกตามระดับ คือ

ระดับปริญญาเอก                                     1  คน              ได้รับรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ระดับปริญญาโท                                      3  คน              ได้รับรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ระดับปริญญาตรี                                    33  คน              ได้รับรางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ  4,000.-  บาท

ระดับอนุปริญญาตรี - มัธยมศึกษา           60  คน              ได้รับรางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ  3,000.-  บาท

ระดับประถมศึกษา                                 11  คน              ได้รับรางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ  2,000.-  บาท

 

รายการของรางวัลหางบัตร มีดังนี้

น้ำตาลทราย      เพื่อความหวานสดชื่น

ข้าวสาร              เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มีข้าวปลาอาหาร

เจลลี่ผลไม้, เตารีดไฟฟ้า TEFAL, หม้อหุงข้าว SHARP, พัดลม MITSUBISHI

รางวัลที่   2                    โทรทัศน์   LED 43”    TCL                                  จำนวน  1  รางวัล

รางวัลที่   1                    โทรทัศน์  QLED 55”  TCL                                  จำนวน  1  รางวัล

 

ขอขอบพระคุณ

 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด   สนับสนุน น้ำตาลทรายขาว จำนวน 4,000  กิโลกรัม
 • คุณพรชัย สวาทยานนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์                                                         สนับสนุน ข้าวสารหอมมะลิ    จำนวน          1,000   กิโลกรัม
 • คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์                                               สนับสนุน ข้าวสารหอมมะลิ     จำนวน              750  กิโลกรัม
 • คุณวิเชียร แซ่ว่อง นายกสมาคมปั้นซันขัก หาดใหญ่                                                                                         สนับสนุน เจลลี่ผลไม้             จำนวน             150  กล่อง
 • คุณสุชัย วังเลิศ           รองประธานกรรมการ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์                                                       บริจาคเงินสมทบกองทุนการศึกษา จำนวน     100,000.-  บาท
 • คุณวิเชียร แซ่ว่อง           นายกสมาคมปั้นซันขัก หาดใหญ่,                                                                               บริจาคเงิน                จำนวน          30,000.-  บาท
 • สส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 4 บ้านโป่ง                          บริจาค                    จำนวน           10,000.-  บาท
 • มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ ศูนย์ประสานงานหาดใหญ่                                                                                     บริจาคเงิน                จำนวน           10,000.-  บาท
 • คุณสุชาติ ว่องไวตระการ                                                                                                                                         บริจาคเงิน                จำนวน           5,000.-  บาท
 • คุณวิไล แซ่ว่อง                                                                                                                                                        บริจาคเงิน                จำนวน           3,000.-  บาท

 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ

 • ท่านประธานจัดงาน : คุณสุชัย วังเลิศ
 • คณะกรรมการสาขากรุงเทพ, คณะกรรมการสาขาลูกแก, คณะกรรมการสาขาห้วยกระบอก และทีมงานทุกท่าน
 • สมาชิกลูกหลานตระกูลว่องทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

 

 

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 39

 LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 17

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 19

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 20

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 30

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 31

 

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 44

 

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 45

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 46

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 47

 

 

 

LINE ALBUM งานสังสรรค์ 2566 231214 66