ภาพการต้อนรับคณะตระกูลว่อง มุ้ยเต็ดเฮียง จากประเทศจีน‏

 

ภาพการต้อนรับคณะตระกูลว่อง มุ้ยเต็ดเฮียง จากประเทศจีน

 

วันจ้นทร์ที่  14  ธันวาคม  2558  คณะกรรมการตระกูลว่อง โดยท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวิชัย  สวาทยานนท์  คุณสุนทร  ว่องกุศลกิจ  คุณบุญยง  สวาทยานนท์, ประธานกิตติมศักดิ์  คุณวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ, ประธานกรรมการ  คุณพรชัย  สวาทยานนท์  และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานตระกูลว่อง หนองแขม โดยบรรยากาศการต้อนรับดำเนินไปอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันถึงความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านที่เมืองจีน หลังจากนั้นมีพิธีไหว้บรรพบุรุษ ณ อาคารชั้น 3 มูลนิธิฯ และรับประทานอาหารร่วมกัน..

 

คณะตระกูลว่องจากประเทศจีนได้มอบป้ายผ้า อวยพรมอบให้กับทางมูลนิธิฯ ด้วยคำยกย่องสรรเสริญโบราณของจีนว่า "เจ้าฝู่ซางจี้ หมายถึง สร้างหรือก่อมวลสุขให้กับตระกูลหรือให้กับหมู่บ้าน"

 

 downloadjpg

 

 IMG 6447

 

 

 

IMG 3896

 

 

 

IMG 3915

 

IMG 3930

 

IMG 3950

 

IMG 3957

 

IMG 3968

 

IMG 3978

 

IMG 3988

 

IMG 4070

 

IMG 4134

 

IMG 4148

 

IMG 4169

 

IMG 4181 

 

 IMG 4189

 

IMG 4196

 

Welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

welcome

 

 ภาพถ่ายโดย ปรีชา ว่องวรากร