ข่าวงานสังสรรค์ตระกูลว่องประจำปี 2562

 

งานสังสรรค์และมอบรางวัลทุนการศึกษาของตระกูลว่องประจำปี เมื่่อวันเสาร์ที่  30  พฤศจิกายน  2562  ณ  อาคารนาคราช ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้จบลงอย่างราบรื่น สวยงาม รื่นรมย์ เช่นทุกปี     โดยท่านประธานจัดงาน คุณสุชัย  วังเลิศ, รองประธานจัดงาน คุณจิ้นหัง  ผาณิตพิเชฐวงศ์, คุณกีรติ  วงศ์วิริยางกูร, คุณวิโรจน์  พิทักษ์ประเวช, คุณวีระวุฒิ  วีระกันต์, คุณสุรพล  ศักดิ์สกุลไกร, คุณธนุตม์  ธรรมนิมิตโชค, คุณประยุทธ  ศักดิ์อิสระพงศ์ และกรรมการสาขาห้วยกระบอก และในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการมูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ศูนย์ประสานงานหาดใหญ่   โดย คุณชวิศ วังสุจริตกุล รองนายก, ท่านประธานมูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก หาดใหญ่  โดย คุณวิเชียร แซ่ว่อง และคณะ ได้สละเวลาเดินทางมาร่วมงาน และร่วมสนับสนุนกองทุนการศึกษาด้วย   บรรยากาศภายในงาน นอกจากน้องๆ ที่เรียนดีจะได้รับรางวัลการศึกษาแล้ว ยังมีการลุ้นรางวัลหางบัตรกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย และในปีนี้มีการทำบุญร่วมกันของพี่น้องตระกูลว่อง เพื่อก่อตั้งศูนย์ไตเทียมกับมูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก อิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ

ปีนี้รางวัลทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งหมด  352,700.- บาท 

โดยจำนวนน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด แยกตามระดับ คือ

ระดับปริญญาโท                                     1  คน    ได้รับรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ระดับปริญญาตรี                                   27  คน    ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลละ  4,000.-  บาท

ระดับอนุปริญญาตรี - มัธยมศึกษา      66  คน    ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลละ  3,000.-  บาท

ระดับประถมศึกษา                                23  คน    ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลละ  2,000.-  บาท

รางวัลหางบัตร มีดังนี้

น้ำตาลทราย          เพื่อความหวานสดชื่น

ร่ม                         เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

ข้าวสาร                  เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มีข้าวปลาอาหาร

กุนเชียง, เจลลี่, เตารีดไฟฟ้า Panasonic, หม้ออุ่นทิพย์ Sharp, พัดลม Mitsubishi, กีตาร์ Kazuki

รางวัลที่   3                            พัดลมไอเย็น Hatari                                               จำนวน  2  รางวัล

รางวัลที่   2                            โทรทัศน์ Samsung 49”                                        จำนวน  1  รางวัล

รางวัลที่   1                             ทองคำหนัก  1 บาท                                               จำนวน  1  รางวัล

ขอขอบพระคุณ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด                                                                                          สนับสนุน น้ำตาลทรายขาว                       จำนวน              5,100    กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด                                                                                         สนับสนุน น้ำตาลทรายขาว                       จำนวน              2,000    กิโลกรัม

คุณพรชัย           สวาทยานนท์      ประธานกรรมการ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์               สนับสนุน ข้าวสารหอมมะลิ                        จำนวน              1,150    กิโลกรัม

คุณไพศาล         ว่องไวกลยุทธ์     รองประธานกรรมการ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์          สนับสนุน ข้าวสารหอมมะลิ                        จำนวน                 900    กิโลกรัม

คุณไมตรี           ว่องไวไพศาล     กรรมการบริหารมูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์                   สนับสนุนกุนเชียง                                     จำนวน                 180    กล่อง

คณะจากหาดใหญ่                                                                                                       สนับสนุน เยลลี่                                         จำนวน                 150    กล่อง

คุณสุชัย             วังเลิศ               รองประธานกรรมการ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์          บริจาคเงินสมทบกองทุนการศึกษา              จำนวน           100,000.- บาท

มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์          ศูนย์ประสานงานหาดใหญ่                                            บริจาคเงิน                                                จำนวน             10,000.- บาท

คุณวิเชียร          แซ่ว่อง               นายกสมาคมปั้นซันขักแห่งประเทศไทย และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ประสานงานหาดใหญ่          บริจาคเงิน          20,000.-  บาท

คุณอมร             ตั้งสัมปัตติวงศ์                                                                                    บริจาคเงิน                                                จำนวน              5,000.-  บาท

คุณกมลวรรณ    ศิวนารถวงศ์ (หาดใหญ่)                                                                       บริจาคเงิน                                                จำนวน              2,000.-  บาท

คุณวิไล (หาดใหญ่)                                                                                                       บริจาคเงิน                                               จำนวน              2,000.-  บาท

 

 

ท่านประธานจัดงาน :  คุณสุชัย  วังเลิศ

คณะกรรมการสาขากรุงเทพ, คณะกรรมการสาขาลูกแก, คณะกรรมการสาขาห้วยกระบอก และทีมจัดงานทุกท่าน

แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน

ช่างภาพ :  คุณปรีชา  ว่องวรากร