มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ ให้การต้อนรับแขกจากประเทศจีน

14 ธันวาคม 2562

 

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562  คณะกรรมการมูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์  โดยท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวร  คุณวิชัย  สวาทยานนท์,  คุณสุนทร  ว่องกุศลกิจ และ คุณวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ  ท่านประธานกรรมการ  คุณพรชัย  สวาทยานนท์, คุณสุชัย  วังเลิศ  และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานตระกูลว่อง หนองแขม โดยเริ่มต้นจากการคำนับบรรพบุรุษ  ณ อาคารมูลนิธิฯ ชั้น 3  บรรยากาศการประชุมต้อนรับดำเนินไปอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น แนะนำตัวและพูดคุยปรึกษาหารือรวมถึงเรียนเชิญคณะกรรมการเมืองไทยให้ไปเยี่ยมเยียนดูงานที่เมืองจีนด้วย หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน

pic

ถ่ายภาพ :  คุณปรีชา  ว่องวรากร