ข่าวงานสังสรรค์ประจำปี 2558

 

ข่าวงานสังสรรค์ประจำปี 2558

ภาพงานสังสรรค์และมอบรางวัลการศึกษาของตระกูลว่องประจำปีการศึกษา 2557  เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผ่านไปแล้วอย่างสวยงาม และรื่นรมย์ เช่นทุกปี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสมาคมปั้นซันขักแห่งประเทศไทย คุณวิเชียร เซี่ยงว่อง และประธานศูนย์ประสานงานหาดใหญ่มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ คุณธรรมศักดิ์ ว่องเรืองมาศ และคณะ ได้สละเวลาเดินทางจากหาดใหญ่มาร่วมงาน และร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนการศึกษาด้วย ภายในงาน นอกจากน้องๆ ที่เรียนดีจะได้รับรางวัลการศึกษาแล้ว ยังมีการลุ้นรางวัลหางบัตรกันอย่างสนุกสนาน

ปีนี้รางวัลการศึกษาเป็นเงินทั้งหมด  413,900.- บาท

โดยจำนวนน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด แยกตามระดับ คือ

ระดับปริญญาเอก                                 1  คน    ได้รับรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ระดับปริญญาโท                                   6  คน    ได้รับรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ระดับปริญญาตรี                                  40  คน    ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลละ  4,000.-  บาท

ระดับอนุปริญญาตรี - มัธยมศึกษา    69  คน    ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลละ  3,000.-  บาท

ระดับประถมศึกษา                               21  คน    ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลละ  2,000.-  บาท

รางวัลหางบัตร มีดังนี้

น้ำตาลทราย          เพื่อความหวานสดชื่น

ร่ม                           เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

ข้าวสาร                   เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มีข้าวปลาอาหาร

ผงซักฟอก, ผ้าขนหนูนาโน, เตารีดไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม

รางวัลที่  4             โทรทัศน์ Samsung Digital  32"          จำนวน  2  รางวัล

รางวัลที่ 3             โทรทัศน์ Samsung Digital  40"          จำนวน  2  รางวัล

รางวัลที่  2             โทรทัศน์ Samsung Digital  48"          จำนวน  1  รางวัล

รางวัลที่ 1              ทองคำหนัก 1 บาท                              จำนวน 1 รางวัล

ขอขอบคุณ

บริษัท มิตรผล จำกัด       สนับสนุน น้ำตาลทรายขาว  5,100  กก.

โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง     สนับสนุน น้ำตาลทรายขาว  2,000  กก.

คุณสมเกียรติ    ว่องรัตน์วานิช     รองประธานกรรมการ                  บริจาคเงิน       20,000.- บาท

คุณวิเชียร          แซ่ว่อง   นายกสมาคมปั้นซันขักแห่งประเทศไทย      บริจาคเงิน       10,000.- บาท

คุณธรรมศักดิ์     ว่องเรืองมาศ      ประธานศูนย์ประสานงานหาดใหญ่            บรินาคเงิน       10,000.- บาท    

ท่านประธานจัดงาน  คุณล่อหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์

คณะกรรมการสาขาลูกแก และทีมงานจัดงานทุกท่าน

ช่างภาพ และที่สำคัญ ทุกท่านที่มาร่วมงาน

 

 

 IMG 3843

 

 

 

IMG 3896

 

 

 

IMG 3915

 

IMG 3930

 

IMG 3950

 

IMG 3957

 

IMG 3968

 

IMG 3978

 

IMG 3988

 

IMG 4070

 

IMG 4134

 

IMG 4148

 

IMG 4169

 

IMG 4181 

 

 IMG 4189

 

IMG 4196

 

 ภาพถ่ายโดย ปรีชา ว่องวรากร

 

Join now and claim bonus william hill uk - wbetting.co.uk