ภาพบรรยากาศงานวันพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 21

 

ภาพบรรยากาศงานวันพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 21

 

 ในวันอาทิตย์ที่  24  มกราคม  2559 ณ ห้องบอลรูม 1 อาคาร Thai-CC โดยประธานกิตติมศักดิ์ถาวร คุณสุนทร  ว่องกุศลกิจ เป็นตัวแทนมอบตราตั้งให้กับประธานกรรมการสมัยที่ 21  คุณพรชัย  สวาทยานนท์ และประกาศรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 21 พร้อมถ่ายภาพหมู่คณะกรรมการ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

 

 

 

 downloadjpg

 

 IMG 7316 resize

 

 

 

IMG 2210 resize

 

 

 

IMG 2327 resize

 

IMG 7210 resize

 

IMG 7286 resize

 

IMG 7303 resize

 

IMG 7319 resize

 

IMG 7325 resize

 

IMG 7375 resize

 

IMG 7398 resize

 

IMG 7416 resize

 

IMG 7427 resize

 

IMG 7432 resize

 

IMG 7435 resize 

 

 IMG 7446 resize

 

IMG 7458 resize

 

IMG 7462 resize

 

IMG 7495 resize

 

IMG 7539 resize

 

IMG 7566 resize

 

IMG 7577 resize

 

IMG 7637 resize

 

IMG 7647 resize

 

IMG 7657 resize

 

IMG 7662 resize

 

 

 

 

 

panorama resize

 

 

 

 ภาพถ่ายโดย Seven Image