มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ พบปะ สมาคมปั้นซันขัก หาดใหญ่

 

มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ พบปะ สมาคมปั้นซันขัก หาดใหญ่


 

มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ โดย ท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวิชัย สวาทยานนท์, คุณบุญยง สวาทยานนท์, คุณวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ, ท่านประธานกรรมการ คุณพรชัย สวาทยานนท์, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณสถาพร ว่องธวัชชัย, คุณประยุทธ ทัศนานุตริยกุล และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมปั้นซักขัก หาดใหญ่ นำโดย ท่านนายกสมาคม คุณวิเชียร แซ่ว่อง ณ มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ ในวันที่ 8/8/2562 เพื่อนำเสนอ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการศูนย์ไตเทียม ปั้นซันขัก ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในเบื้องต้นท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวร, ท่านประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อตั้งศูนย์ไตเทียม ดังนี้

คุณวิชัย          สวาทยานนท์   ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร            บริจาค             1,000,000.- บาท

คุณวิฑูรย์       ว่องกุศลกิจ      ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร            บริจาค             1,000,000.- บาท

คุณบุญยง      สวาทยานนท์   ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร            บริจาค                200,000.- บาท

คุณพรชัย         สวาทยานนท์   ประธานกรรมการ                    บริจาค                100,000.- บาท

คุณไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  รองประธานกรรมการ               บริจาค                  10,000.- บาท

 

 

 

 

 

 940A2740

 

 

 

940A2720

 

 

 

940A2736

 

940A2739

 

940A2752

 

940A2757

 

 

 940A2763

 

 

940A2766

 

 

940A2767

 

 

940A2768

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางมูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวมเงินบริจาคเพิ่มเติม เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขักต่อไป

“บริจาคเพียงนิด เพื่อช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์”

 

 

940A2753

 

 

940A2755

 

 

940A2756